असार ०८, २०८१, शुक्रबार
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.gov.np

विशेषपूजा

 

पशुपति क्षेत्रबिकास कोषले विशेष पूजाका लागि २०५४ साल देखि कार्यविधि निर्माण गरी रु ११००, २१००, ५१००, ११,०००, २७,०००, ५५,०००, १,५६,०००, २,५१,०००, ५,५१,००० तथा सो भन्दा बढीका बिशेषपूजा व्यवस्थापन गर्दै श्रद्घालु भक्तजनहरुलार्ई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसै गरी वासुकीनाथको दुग्धार्पण सेवा २५५।– तथा दैनिक नित्यपूजा ५०५।– गरी विशेष पूजा व्यवस्थापन गरिएको छ ।