साउन ०१, २०८१, मंगलबार
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.gov.np

क्रियापुत्री सेवा

किरियापुत्री सेवा दिवंगत भएका पितृहरुको निम्ति शोक गर्नेहरूको शुद्धीकरण गर्न समर्पित सेवा हो । मृत भैसकेपछिको पूजा, श्राद्ध तथा किरियापुत्रीका कामहरू सञ्चालन यहाँ गरिन्छ । किरियापुत्री सेवा केन्द्रको आवश्यकता अनुसारका आवासीय तथा पूजा परम्पराका सेवा उपलब्ध गराउँछ । किरियापुत्री सेवा भवनमा ५२ कोठाहरू छन् ।