असोज ११, २०७९, मंगलबार
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.gov.np

रुद्रभिषेक र बालभोग सहित पन्चामृत पुजा


रुद्रभिषेक र बालभोग सहित पन्चामृत पुजा

रुद्रभिषेक र बालभोग सहित पन्चामृत पुजा

पुजा मुल्य विवरण

रु. ५१००

<h4>payment</h4>