असोज ११, २०७९, मंगलबार
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.gov.np

एक दिवसिय महारुद्री


एक दिवसिय महारुद्री

एक दिवसिय महारुद्री

पुजा मुल्य विवरण

रु. २५१०००

<h4>payment</h4>