असोज ११, २०७९, मंगलबार
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.gov.np

भक्तजनको सहभागिता हुने नित्य (भोग सहित दिनभरको पुजा)


भक्तजनको सहभागिता हुने नित्य (भोग सहित दिनभरको पुजा)

भक्तजनको सहभागिता हुने नित्य (भोग सहित दिनभरको पुजा)

पुजा मुल्य विवरण

रु. १५६०००

<h4>payment</h4>